CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN THÁNG 03/2018

18001036 Facebook Youtube Tài liệu bán hàng

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN THÁNG 03/2018

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN D'.CAPITALE THÁNG 03/2018

Dự án D'.Capitale đã tiến hành xây trát, lắp đặt cửa kính mặt ngoài. Phần hoàn thiện nội thất bắt đầu triển khai từ ngày 10/10/2017.
- Tòa C1 đã cất nóc, hoàn thiện xây trát và cửa kính mặt ngoài đến tầng 39.
- Tòa C2 đã cất nóc ngày 25/01/2018, hoàn thiện xây trát và cửa kính mặt ngoài đến tầng 40.
- Tòa C3 đã cất nóc ngày 20/01/2018, hoàn thiện xây trát và cửa kính mặt ngoài đến tầng 37.
- Tòa C5 đã cất nóc 20/03/2018, hoàn thiện xây trát và cửa kính mặt ngoài đến tầng 27.
-  Tòa C6 & C7 đã đổ bê tông sàn đến tầng 30 và 31, hoàn thiện xây trát và cửa kính mặt ngoài đến tầng 27 và 28.