CSBH DÀNH CHO CĂN HỘ C2 D'.CAPITALE THÁNG 3/2018

18001036 Facebook Youtube Tài liệu bán hàng

CSBH DÀNH CHO CĂN HỘ C2 D'.CAPITALE THÁNG 3/2018

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALES POLICY

DÀNH CHO CĂN HỘ C2 D’CAPITALE

FOR C2 APARTMENTS OF D’ CAPITALE

----- Tháng 3/2018 / March 2018 -----

                                                                                                  

 1. CHÍNH SÁCH / POLICY

Thời gian áp dụng:  áp dụng từ ngày 12/03/2018 cho đến khi có chính sách mới thay thế

Applicable time:  From 12/03/2018 until the Developer issues the new policy.

Đối tượng áp dụng:

 • Khách hàng ký Thỏa thuận đặt cọc mua căn hộ tại tòa C2 từ ngày 12/03/2018 đến 26/03/18 thuộc dự án D’Capitale – Trần Duy Hưng được lựa chọn 1 trong 2 chính sách ở mục II dưới đây
 • Khách hàng ký Thỏa thuận đặt cọc mua căn hộ tại tòa C2 từ ngày 27/03/2018 thuộc dự án D’Capitale – Trần Duy Hưng được áp dụng chính sách ở mục 2.2
 • Applicable object:
 • Buyer who sign Deposit Agreement to buy apartments of C2 Building - D’ Capitale from 12/03/2018 to 26/03/2018 choose 1 of 2 options in II iterm below.
 • Buyer who sign Deposit Agreement to buy apartments of C2 Building - D’ Capitale from 27/03/2018 will be applied policy in 2.2 item.

 

 1. ƯU ĐÃI CỦA CĐT /PROMOTION PROGRAM

 

2.1. CHÍNH SÁCH CAM KẾT TIỀN THUÊ VỚI TÒA C2/ Leasing revenue commitment for C2 building

Điều kiện áp dụng: Khách hàng ký Thỏa thuận đặt cọc tòa C2 từ ngày 12/03/2018 cho đến ngày 26/03/2018

Applicable condition: Buyer sign Deposit Agreement for C2 apartments from 12/03/2018 to 26/03/2018

 • Mức cam kết: 8%/năm trên giá trị căn hộ trước VAT và KPBT. Tiền thuê sẽ được CĐT trả 3 tháng/lần vào đầu kỳ

Rate of commitment: 8%/year of apartment’s selling price before VAT and maintenance costs. Lease fee will be paid quarterly at the beginning of period.

 • Thời hạn cam kết: 24 tháng kể từ ngày nhận bàn giao nhà sau khi trừ 3 tháng để CĐT hoàn thiện căn hộ

Duration of commitment: 24 months from Apartment handover day (except 3 months for fitting out the Apartment)

 • Khách hàng tham gia chương trình cam kết tiền thuê phải đóng 1 khoản kinh phí như sau để CĐT hoàn thiện nội thất (khách đóng khi ký HĐMB).

Căn 1 PN: 100 triệu

Căn 2 PN: 130 triệu

Customers who taking part in this Leasing revenue commitment must pay to fit out the apartment following: (when signing Sale contract)

1-bedroom apartment: 100 million

2 –bedroom apartment: 130 million

 • Khách hàng tham gia chương trình cam kết tiền thuê sẽ đăng ký tại thời điểm ký TTĐC/HĐMB

Customers register to take part in the policy when sigining the Deposit Agreement / Sale Contract

 • Khách hàng không tham gia chương trình cam kết tiền thuê không được khấu trừ vào giá

Customers who not taking part in this Leasing revenue commitment will not discount on value of apartment.

 • Các căn hộ thuộc tầng nhận thô của tòa C2 không được tham gia chương trình cam kết tiền thuê. Cụ thể các tầng sau:

Apartment on these following floors can not take part in the Leasing revenue commitment:

STT/No Tầng/Floor STT/No Tầng/ Floor
1 02 6 09
2 03A 7 10
3 05 8 11
4 06 9 16
5 08 10 18

Note: Khách hàng tham gia chương trình cam kết tiền thuê sẽ phải đóng các khoản thuế phí liên quan và Phí quản lý dịch vụ.

Customers taking part in in the policy must pay related tax and Service management fee.

 

2.2. HỖ TRỢ LÃI SUẤT 24 THÁNG VÀ TẶNG 05 NĂM PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHÍ ĐỖ XE:                                                                                                                               

Điều kiện áp dụng: Khách hàng ký Thỏa thuận đặt cọc tòa C2 từ ngày ngày 08/3/2018 cho đến khi có chính sách thay thế.

Applicable condition: Buyer sign Deposit Agreement for C2 apartments from 08/3/2018 until the Developer issues the new policy

 • CĐT hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 24 tháng kể từ ngày ngân hàng giải ngân nhưng không chậm hơn ngày 31/12/2019
 • Interest rate 0% during 24 months as from the date of disbursement but, no later than 31/12/2019
 • Khách hàng sẽ được tặng 05 năm phí quản lý và phí đỗ xe
 • Đối với phí đỗ xe khách được tặng phí đỗ 1 xe ô tô và 2 xe máy
 • Thời gian miễn phí được tính từ ngày khách nhận bàn giao căn hộ thực tế

 

Khách không lựa chọn chính sách hỗ trợ lãi suất vẫn được nhận 05 năm miễn phí phí quản lý và phí đỗ xe.

 

Customers will be free management fee and parking fee for five years

Parking fee: customers are free for 1 car and 2 motorbikes parking fee

Free period starts from Apartment handover date

Customer who do not choose Interest rate 0% during 24 months policy also recept 5-year free management fee and parking fee program.

 

III. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN / PAYMENT PROGRESS

 

Tiến độ HĐMB-  Tòa  C2

Progress of Sale Contract –  Building C2

Thanh toán / Payment

 

Ký TTĐC/ Deposit Agreement Ký TTĐC - Signing The Deposit Agreement.

100.000.000 đồng/căn

100,000,000 VND/apartment

Đợt 1: Ngay khi ký hợp đồng mua bán (HĐMB) (Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký TTĐC)

1st installment: (Upon signing the Sale Contract) Within 15 days after the date of Signing The Deposit Agreement..

15% giá trị CH  (gồm  VAT) (đã bao gồm tiền đặt cọc)

15% Apartment selling price (VAT included) (deposit included)

Và/ And

 

05% giá bán Căn hộ (chưa gồm VAT) vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB.

05% Apartment selling price (VAT excluded) on Deposit Agreement to ensure the implementation of Sales contract.

 

CĐT trả lãi 12%/năm cho 5% giá bán Căn Hộ (chưa bao gồm VAT) theo TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB từ ngày CĐT nhận được khoản tiền cọc đến thời điểm CĐT gửi thông báo nhận GCN quyền sở hữu Căn Hộ hoặc khi KH tự làm thủ tục cấp GCN. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho phần lãi này.

The Developer pay interest at rate 12% for 5% apartment selling price (VAT excluded) in accordance with Deposit Agreement to ensure the implementation of the sale contract from the date the Developer receives deposit amount until the Developer sends the notice of the Ownership of Apartment Certificate when customers do procedures for issuing Ownership of Apartment Certificate. Customers shall be pay personal income tax (PIT) for this interest income in accordance with Vietnamese tax law.

Đợt 2: Ngày 15/04/2018

2nd installment: 15th Apr 2018

10% giá trị CH (gồm VAT)

10% Apartment selling price (VAT included)

Đợt 3: Ngày 15/05/2018

3rd installment: 15th May 2018

10% giá trị CH (gồm VAT)

10% Apartment selling price (VAT included)

Đợt 4: Ngày 15/07/2018

4th installment: 15th Jul 2018

10% giá trị CH (gồm VAT)

10% Apartment selling price (VAT included)

Đợt 5: Ngày 15/08/2018

5rd installment: 15th Aug 2018

10% giá trị CH (gồm VAT)

10% Apartment selling price (VAT included)

Đợt 6: Ngày 15/09/2018

6thinstallment: 15th Sep 2018

10% giá trị CH (gồm VAT)

10% Apartment selling price (VAT included)

Đợt 7: Theo thông báo bàn giao căn hộ (dự kiến 31/12/2018 đối tòa C2 tùy thời điểm nào đến trước.

7th   installment: Pursuant to Apartment handover notice (expected 31/12/2018 with C2 whichever is earlier)

30% giá trị CH (gồm VAT) + VAT của 5% Giá trị căn hộ + 02% KPBT

 

30% Apartment selling price (VAT excluded) + 05% Apartment selling price (VAT excluded).+ 02% Maintenance fee

Đợt 8: Khi nhận sổ đỏ

8th  installment: When receiving the Ownership of Apartment Certificate

05% giá bán Căn hộ (không gồm VAT) – Khấu trừ từ giá trị TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB

05% Apartment selling price (VAT excluded) - Deduction from the Deposit Agreement to ensure the implementation of Sales contract.

 

 

*Lưu ý: Trong trường hợp ngày ký HĐMB cuả khách mà trùng (hoặc vượt quá) so với tiến độ thanh toán đợt 2 và các đợt còn lại thì tổng số tiền thanh toán sẽ được cộng gộp tương ứng/

Note: In the event that the signing date of the contract is identical (or exceeded) to the payment schedule of the second installment, the total amount of payment will be cumulatively added.

Trong trường hợp Khách hàng đóng không đủ tiền theo Tiến độ Thanh toán trên thì khoản tiền KH nộp ưu tiên vào TTĐC đảm bảo HĐMB trước, vào các tiến độ thanh toán của HĐMB sau.

In case of customer don’t charge enough with the payment progress, the deposit amount will be prioritized on the Deposit Agreement to ensure the implementation of Sales contract before payment progress of Sale contract.

 

 1. THỦ TỤC KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ / PROCEDURE FOR SIGNING THE APARTMENT SALE CONTRACT

 

THỦ TỤC / PROCEDURE

TERM / TIME LIMIT

Ký Thỏa thuận đặt cọc/ Signing the Deposit Agreement

Tại thời điểm đặt cọc 100.000.000 đồng/căn/

At the time of making the deposit of 100,000,000 VND/ apartment

Ký Hợp đồng mua bán/ Signing the Sale Contract

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày ký TTĐC

Within 15 days as from the signing date of the Deposit Agreement)

 

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI SAO VIỆT

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TỪ CĐT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

 

PREFERENTIAL PROGRAM FROM THE DEVELOPER FOR CLIENTS

 

 

 1. Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng vay vốn ngân hàng lựa chọn áp dụng giá bán có Hỗ trợ lãi suất (HTLS) từ CĐT:

CHÍNH SÁCH/ POLICY

CHI TIẾT/ DETAILS

Mức dư nợ vay /

Outstanding debt

Lên tới 70% (TCB) giá trị CH (đã gồm VAT)

Up to 70% of Apartment selling price (VAT included)

Mức dư nợ được CĐT HTLS

Outstanding debt supported by Developer

65% giá trị (gồm VAT)

65% of Apartment selling price (VAT included)

 

Lãi suất và thời gian hỗ trợ vay vốn/

Interest rate and time of loan support

 • LS 0% trong vòng 24 tháng kể từ ngày ngân hàng giải ngân nhưng không chậm hơn ngày 31/12/2019 (Với tòa C2).

Interest rate 0% during 24 months as from the date of disbursement but, no later than 31/12/2019 (C2)

Ân hạn nợ gốc (kể từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng)

Period of grace for principal (as from the first disbursement date of the bank)

Trong thời gian hỗ trợ lãi suất

During the time of interest rate support

Phí trả nợ trước hạn

Fee for premature repayment during the time of interest rate support

Miễn phí trong thời gian hỗ trợ lãi suất

0% during the time of interest rate support

 

 1. Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng vay vốn ngân hàng lựa chọn áp dụng giá bán không có Hỗ trợ lãi suất (HTLS) từ CĐT:

 

 • Khách hàng có nhu cầu thanh toán trước hạn từ 85% giá trị căn hộ (đã bao gồm VAT)  sẽ hưởng mức chiết khấu tương đương 10%/năm trên số tiền và số ngày thanh toán trước hạn, trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được chiết khấu thẳng vào giá căn hộ sau VAT.

Thời hạn thanh toán: Thanh toán từ 85% giá trị (đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm 2% KPBT) trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB.

Clients borrowing from 85% (TCB) of Apartment selling price (VAT included) to premature payment will receive a discount equal to 10%/year on the amount and the days of premature payment, unless otherwise agreed. (This discount amount is subject to change without prior notice). The discount amount will be offset directly to the value of apartment after VAT

Payment Progress: Payment from 85% of Apartment  selling price ( VAT included  but Maintenance fee excluded) within 15 days as from the date of Signing the Sale Contract.

 • Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay vốn, Techcombank có những sản phẩm sau thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng:

In case customers want to borrow, Techcombank has products which meet every single need of customers.

 

*       SẢN PHẨM 1 - VỪA GỬI VỪA VAY, LỢI ÍCH THẤY NGAY

Đặc quyền đầu tư Trái phiếu TCBond với lợi ích đầu tư cao hơn chi phí vay, sản phẩm này được xây dựng để phục vụ những Khách hàng có sẵn tiền mua BĐS.

Providing privilege to invest in TCBond with benefits higher than borrowing costs, this product is designated for customers who have idle money for buying real estate.

 

*       SẢN PHẨM 2 - HƯỞNG LỢI TỪ DÒNG TIỀN VỚI GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH LINH HOẠT

Giải pháp tài chính linh hoạt, sản phẩm này nhằm vào nhóm Khách hàng chưa đủ tài chính để mua BĐS nhưng sẽ có dòng tiền về trong tương lai, mong muốn vay vốn để thanh toán 85% và nhận chiết khấu từ CĐT (số tiền này cao hơn chi phí vay).

This product provides flexible financial solutions for customers who have cash coming in the future but still want to make 85% prepayment to get discounted ( Discount amount is bigger than borrowing cost)

*       SẢN PHẨM 3 -  LÃI SUẤT CẠNH TRANH, VỮNG VÀNG TÀI CHÍNH

Với lợi thế thời hạn vay lên đến 35 năm, sản phẩm phù hợp với phân khúc Khách hàng mua nhà để ở, có thu nhập ổn định nhưng chưa đủ tài chính, mong muốn vay vốn để thanh toán 85% và nhận chiết khấu từ CĐT với số tiền chiết khấu có thể giúp Khách hàng trang trải chi phí lãi vay trong thời gian đầu của khoản vay.

With the advantage of long tenor (up to 35 years), this product meets the need of customers who buy house for living, have a stable income but don’t have sufficient money, want to borrow 85% early payment to get discounted. The discount can help those customers cover interest expenses in the early stages of the loan.

 1. Tiến độ thanh toán và giải ngân / Progress of payment and disbursement

Tiến độ

TÒA C1, C3, C6 & C7

Progress of  Buildings

Thanh toán dành cho khách hàng VV NH (TCB)/

Payment for clients borrowing the Bank

Khách giải ngân /

Disbursement of clients

Ngân hàng giải ngân /

Disbursement of the bank

Ký bản Thỏa thuận đặt cọc/ Deposit Agreement

100.000.000 đồng/căn

100,000,000 VND/apartment

 

Đợt 1: Sau 15 ngày kể từ ngày ký TTĐC (ngay khi ký HĐMB)

1st installment: (Upon signing the Sale Contract) After 15 days as from the date of signing The Deposit  Agreement.

15% giá trị CH (gồm VAT) (đã bao gồm tiền đặt cọc)

30% of Apartment selling price (VAT included) (deposit included)

 

Và/ And

05% giá bán Căn hộ (chưa gồm VAT) vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB.

05% Apartment selling price (VAT excluded) on Deposit Agreement to ensure the implementation of Sales contract.

 

CĐT trả lãi 12%/năm cho 5% giá bán Căn Hộ (chưa bao gồm VAT) theo TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB từ ngày CĐT nhận được khoản tiền cọc đến thời điểm CĐT gửi thông báo nhận GCN quyền sở hữu Căn Hộ hoặc khi KH tự làm thủ tục cấp GCN. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho phần lãi này.

The Developer pay interest at rate 12% for 5% apartment selling price (VAT excluded) in accordance with Deposit Agreement to ensure the implementation of the sale contract from the date the Developer receives deposit amount until the Developer sends the notice of the Ownership of Apartment Certificate when customers do procedures for issuing Ownership of Apartment Certificate. Customers shall be pay personal income tax (PIT) for this interest income in accordance with Vietnamese tax law.

 

Đợt 2: Sau 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB

2nd installment: (Upon signing the Sale Contract) After 15 days as from the date of signing The Deposit  Agreement.

 

65% giá trị CH (bao gồm VAT)

65% of Apartment selling price (VAT included)

 

Đợt 3: Theo thông báo bàn giao căn hộ (dự kiến 31/12/2018 đối tòa C2, tùy thời điểm nào đến trước.

3rd  installment: Pursuant to Apartment handover notice (expected 31/12/2018 with C2, whichever is earlier

15% giá trị CH (gồm VAT)

 

15% of Apartment selling price (VAT included)

 

02% KPBT

02% Maintenance fee

 

VAT của 5% Giá trị căn hộ (VAT of 5% Apartment selling price)

Khách hàng có thể thanh toán bằng vốn tự có hoặc có thể vay vốn ngân hàng tùy chọn

Đợt 4: Khi nhận sổ đỏ

4th  installment: At the time of receiving the Ownership of Apartment Certificate

05% giá trị CH (chưa gồm VAT)

– Khấu trừ từ giá trị TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB

 

Deduction from the Deposit Agreement to ensure the implementation of Sales contract

Khách hàng có thể thanh toán bằng vốn tự có hoặc có thể vay vốn ngân hàng tùy chọn.

 

 

 

 

 1. Cam kết đảm bảo nghĩa vụ bàn giao / Commitment to guarantee of hand-over obligation

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) với tư cách là đơn vị tài trợ vốn của Dự án, cam kết chịu trách nhiệm giám sát việc sử dụng nguồn vốn của Chủ đầu tư để đảm bảo Chủ đầu tư thực hiện xây dựng và phát triển Dự án đúng tiến độ để bàn giao nhà theo thỏa thuận với Khách Hàng.

TCB, as Funds Sponsor of project, is committed to overseeing the use of Investor's capital financing to ensure that Investor carry out construction and develop project on schedule to hand over apartments according to Agreement with Customers.

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI SAO VIỆT