Cập nhật tiến độ dự án - Tháng 12/2017

18001036 Facebook Youtube Tài liệu bán hàng

Cập nhật tiến độ dự án - Tháng 12/2017

-        Tòa C1 đã cất nóc ngày 25/12/2017.

-        Tòa C2 đã đổ bê tông sàn đến Tầng 38, hoàn thiện xây trát và cửa kính mặt ngoài đến tầng 30.

-        Tòa C3 đã đổ bê tông sàn đến tầng cuối cùng - Tầng 41, hoàn thiện xây trát và cửa kính mặt ngoài đến tầng 31. Dự kiến cất nóc ngày 18/01/2018.

-        Tòa C5 đã đổ bê tông sàn đến Tầng 35, hoàn thiện xây trát và cửa kính mặt ngoài đến tầng 18.

-        Tòa C6 & C7 đã đổ bê tông sàn đến Tầng 18 và 19, hoàn thiện xây trát và cửa kính mặt ngoài đến tầng 15.

-        Hồ điều hòa và công viên 13ha liền kề dự án cũng đang trong quá trình hoàn thiện.